Viktig melding

Finn ut hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Endringer når Foldabrua stenger

Det blir ekstra ferje på sambandet Hofles - Geisnes - Lund og endringer på to busslinjer som følge av at Foldabrua stenger 25. mai.

Endringene for buss gjelder fra tirsdag 26. mai. Ferjesambandet øker kapasiteten fra klokken 12.25 mandag 25. mai. Endringene varer til og med 29. mai da brua åpner igjen.

Ferjesambandet Hofles - Geisnes - Lund

På grunn av ventet økt trafikk på fylkesvei 769 og forlengelsen på linje 686 er det satt inn ei ekstra ferje (MF Fosen) fra og med mandag 25. mai klokken 12.25. Det medfører større kapasitet og hyppigere avganger.

Linje 660 Namsos - Foldereid - Kolvereid – Rørvik og 686 Namsos - Lund

Avgangene på linje 660 som normalt ikke går over Foldabrua vil fortsette som før. De avgangene som normalt går over Foldabrua, utgår.

Samtidig vil linje 686 gå helt fra Namsos til Rørvik fra og med 26. mai. På strekningen Rørvik - Namsos vil det bli forbindelse med linje 665 fra Kolvereid.

På linje 660 utgår disse daglige avgangene:

  • 09.05 Foldereid - Kolvereid
  • 12.00 Namsos skysstasjon - Rørvik 
  • 15.20 Rørvik- Namsos skysstasjon

Disse strekningene på linje 660 blir ikke betjent i perioden:

  • 13.02 - 13.12 Foldereid - Fornes
  • 14.32 - 14.42 Foldereid - Fornes
  • 15.20 - 15.30 Foldereid - Fornes

På linje 686 blir det satt opp ekstra avganger:

  • 12.00 Namsos skysstasjon - Rørvik
  • 15.20 Rørvik - Kolvereid. Avgangen har korrespondanse til Lund med linje 665 fra Kolvereid og videre fra Lund til Namsos skysstasjon med linje 686.

Skoleskyss er ivaretatt i samarbeid med Nærøysund kommune.

Oppdaterte ruter for AtBs linjer ligger her.

OBS! Informasjon om endringer Nordland fylkeskommunes linje 23-701 Brønnøysund - Grong ligger på Reis Nordlands driftsavviksider.