a-varsel
Viktig melding

Det er varslet kraftig vind i Trøndelag. Hold deg oppdatert på eventuelle avvik i kollektivtrafikken.

Gå til artikkel

Endringer i kollektivtilbudet fra 9. august

Fra høsten 2021 er det flere endringer i kollektivtilbudet. Endringene som gjøres med bakgrunn i våre erfaringer og tilbakemeldinger fra reisende.

LES MER: Rutetabeller Trondheimsområdet fra høsten 2021.

Linje 10 Rate - sentrum - Strindheim - Sæterbakken og linje 24 (City Syd/Sjetnmarka) - Kroppanmarka - Trondheim S

Hverdager og lørdager etter kl. 20:00 vil linje 10 kjøre linje 24 sin trasé via Klæbuveien, tilsvarende som på søndager.

Linje 11 Risvollan - sentrum - Stavset

Det har vært stor etterspørsel på linje 11, og det vil derfor bli flere avganger på fra Kongens gate K1 mot Stavset. Fra 9. august vil det være avganger hvert tiende minutt fra kl. 13:28 på hverdager.

Linje 14 Lerkendal - Brundalen - Strindheim

Flere ekspressavganger mellom Charlottenlund og Strindheim for raskere reise. Fra 9. august vil avgangene kjøre via Hørløcks vei.

Linje 16 Flatåsen - Heimdal - Tillerringen - Torgård

Linje 16 betjener ikke Saupstadringen etter kl. 17:00 på ukedager og helg. Linjen vil betjene ny holdeplass Kolstad kirke.

Linje 21 Trolla - sentrum - Pirbadet og linje 28 Ilsvika - Singsaker - Pirbadet

Linje 28 vil kun kjøre i rushtid morgen og ettermiddag på hverdager, på grunn av lav etterspørsel på strekningen utenfor rushtiden. Det settes opp flere avganger på linje 21 slik at det fortsatt vil være et tilsvarende tilbud som før mellom Ila, sentrum og Pirbadet.

Linje 23 Sandmoen - Flatåsen - Hallset - (St. Olavs hospital - Pirbadet)

For å gi reisende som starter ettermiddags- eller kveldsvakt på St. Olavs hospital tilbud uten omstigning på Hallset vil det gå buss hvert tiende minutt fra kl. 14:05 på hverdager.

Den første avgangen fra Flatåsen senter på hverdager vil starte kl. 05:30 slik at reisende rekker hurtigbåt rute 805 Trondheim - Brekstad fra Trondheim Hurtigbåtterminal kl. 06:20. 

Linje 44 Værestrøa - Ranheim

Linja er forlenget til holdeplassen Skonnertvegen. I tillegg dobles antall avganger på ettermiddag og kveldstid til to avganger per time på hverdager.

Linje 45 Sandmoen - Tillerringen - Tonstad - Sjetnmarka

På grunn av få reisende vil det kjøre færre avganger til Sjetnmarka.

Linje 50 Sverresborg - Byåsen - Flatåsen - Saupstad - Heimdal - Sandmoen

Linje 50 starter på Fagerliveien holdeplass fra 9. august. Det betyr at du kan reise med linje 50 fra holdeplassene Fagerliveien, Schiøtz' vei og Hammersborg. 

Linje 72 Klæbu - Sandmoen - Tiller - (Pirbadet)

Det kjøres med større kapasitet (ekstra buss) på avganger fra Tiller til Klæbu i forbindelse med skoleslutt på videregående skole.

På grunn av få reisende i ettermiddagsrushet fra Klæbu vil det bli en avgang mindre per time i rush.

Linje 73 Tempe - Bostad - Klæbu

Det er gjort en tidsjustering av linje 73 for å tilpasse tidene bedre til linje 72 Klæbu - Sandmoen - Tiller - (Pirbadet). Det blir bedre omstigning mellom de to linjene, og enklere å reise internt i Klæbu.

Linje 601 blir til linje 90 Stjørdal - Terrassehusene - Husbymarka - Stjørdal 

Linje 90 starter 7. august. Dette er dagens linje 601 Stjørdal - Husbymarka som har fått nytt linjenummer.