Endringer fra 3. februar 2020

Kollektivtilbudet i Trondheimsområdet blir enda mer tilrettelagt fra 3. februar. Se oversikt over endringene her.

Det nye kollektivtilbudet i Trondheimsområdet har vært i drift i snart fire måneder. Perioden har gitt AtB verdifull erfaring og informasjon. I tillegg blir deler av infrastrukturen, som ikke var på plass til oppstarten, ferdig nå ved årsskiftet. Basert på dette kommer nå et enda bedre kollektivtilbud.

Du kan nå søke opp din reise, gjeldende fra 3. februar i reiseplanleggeren på atb.no eller i appen AtB Reise. Rutetabeller vil være tilgjengelige i løpet av uke 51.

Metrolinjene

De tre metrolinjene vil starte å gå tidligere om morgenen. Første avgang på hverdager blir klokken 05.15. Det blir også flere avganger søndag.

Alle avgangene på metrolinje 1, som har startet og sluttet på Tonstadkrysset, vil fra 3. februar starte og slutte på Tillerterminalen. Det gir blant annet et bedre tilbud for de som bor i Østre Rosten.

Linje 10 Sæterbakken - Strindheim - sentrum - Nordslettveien: Ny startholdeplass på Rate

Oppstartssted på linje 10 Sæterbakken - Strindheim - sentrum - Nordslettvegen endres fra Nordslettvegen snuplass til Rate og Ratesvingen. AtB har fått tilbakemeldinger om at holdeplassen Nordslettvegen snuplass ikke kan benyttes som pausested fordi bussen står i veien for biltrafikk og parkering. 

Fra 3. februar vil linje 10 ha avgang hvert 10. minutt i rushtiden, som i dag. Da vil fire av seks avganger i timen starte fra holdeplassen Ratesvingen. Disse avgangene vil også betjene Nordslettvegen snuplass. De to andre avgangene per time vil starte helt fra holdeplassen Rate. Disse avgangene kommer ikke til å betjene holdeplassen Nordslettvegen snuplass.

Dette er gjort slik for å holde reisetiden nede, og basert på erfaringene med passasjertallene og reisemønsteret fra Nordslettvegen snuplass. Utenfor rushtid vil to av tre avganger per time starte fra holdeplassen Ratesvingen og, altså, betjene Nordslettvegen snuplass. Holdeplassen Nordslettvegen, lenger ned i Fossegrenda, blir betjent på alle avganger.

Linje 12 Dragvoll - Strindheim - sentrum - Marienborg: Helt til Nidarø

Start-/endepunkt på linje 12 endres fra Marienborg til Nidarø på enkelte avganger – cirka én gang i timen.

Linje 20 Romolslia - sentrum - Ladehammeren - Strindheim - Grilstad

Mellom kl. 09.00 og 14.00 vil annenhver avgang gå via Tempe/Sluppen.

Linje 21 Trolla/Ilsvika - sentrum - Pirbadet: Ny linje 28 Ilsvika - Høgskoleringen - Brattøra

I dag går linje 21 annenhver avgang fra Trolla eller Ilsvika. Deretter fortsetter linjen via sentrum til Brattøra. Det er behov for bedre busskapasitet over Høgskoleringen og linje 21 vil deles derfor i to. Avgangene fra Trolla blir som i dag. Avgangene fra Ilsvika får et nytt linjenummer, linje 28, og vil gå over Høgskoleringen, Rosenborg og Lademoen før den avslutter turen på Brattøra.

Linje 44 Værestrøa - Ranheim – Strindheim og 79 Vikhammeråsen – Strindheim - (Sluppen)

Linje 79 blir styrket med to avganger ekstra på morgenen og én på ettermiddagen på hverdager. Det betyr at det blir en avgang hvert 15. minutt i morgenrushet inn mot sentrum og mellom klokken 15.00 og 16.00 fra Trondheim sentrum på ettermiddagen.

Fra 3. februar vil linje 44 få avganger frem til midnatt både på hverdager og i helgen. For å gjøre dette mulig vil linjen kun gå mellom Værestrøa og Ranheim.

Reisende fra Værestrøa kan også velge linje 79 for reiser inn til Strindheim. Når tilbudet på linje 44 styrkes, er det ikke lenger behov for at linje 79 betjener holdeplassene mellom Klokkerplassen og Nedre Humlehagen vest på kveldene og søndag. Linje 79 kjører derfor Fv950 gjennom hele dagen fra 3. februar.

Vi ser behovet for å dekke barn og unges behov for reise til Ranheim på kveldstid, og håper å kunne komme til en løsning ved innføring av sommertilbudet 2020 eller senest høsten 2020.

Linje 40 Flatåsen - Tonstad: Raskere fra sentrum til Tonstadkrysset med metrolinje 2

Etter tilbakemeldinger fra våre kunder vil linje 40 korrespondere med metrolinje 2 på Tonstadkrysset 4 fra 3. februar. I dag er det metrolinje 1 som korresponderer med linje 40. Endringen gjør at passasjerene som skal til Flatåsen ikke lenger trenger å bli med “omveien” rundt Tonstadkrysset på vei fra Trondheim sentrum.  

I retning mot byen vil det bli likt som det er i dag, med overgang fra linje 40 til metrolinje 1 eller 2 på Tonstadkrysset.

Linje 76 Flakkråa - Klefstadbukta - Spongdal: Direkte fra Byneset til Trondheim sentrum med samme linjenummer

Linje 76 vil kjøre helt til Trondheim sentrum på én avgang på morgen og én retur-avgang på ettermiddag. Linjen kjører hele veien uten venting på disse avgangene.

Linje 70 Stjørdal/Hommelvik - Strindheim - (Trondheim sentrum)

Linjen har i dag avganger med 20 og 40 minutts frekvenser på kveldene og i deler av helgene. Dette har ført til noen utfordringer for kundene fordi det ikke alltid er korrespondanse mellom metrolinje 1 fra Trondheim sentrum og avgangen videre til Stjørdal/Hommelvik. Frekvensen på linje 70 økes derfor til avgang hvert 20. minutt, også etter klokken 20.00 på hverdager og lørdager. Da kommer det til å være en korresponderende avgang videre når metrolinjen ankommer Strindheim. Tilbudet på søndager blir likt med dagens.

I rushtidene (07.00-09.00 og 14.00-17.00) får linje 70, som før, avgang hvert 10. minutt.

Linje 71 fra Melhus: Direkterute hele dagen

Rushtidstilbudet blir tilsvarende som i dag, med direkteavganger mellom Melhus skysstasjon og Trondheim sentrum. I rushtiden betjenes strekningen Brekkåsen-Melhus skysstasjon med linje 88, tilsvarende som i dag. Utenfor rushtid, inkludert lørdag og søndag, blir det direktetilbud mellom Brekkåsen og Trondheim sentrum, med én avgang i timen.

Disse endringene gjelder fra 2. desember 2019: Tidligere endring av linje 71 har gitt noen utfordringer for reisende fra Klett. For å bedre busstilbudet på Klett blir noen av ekspressavgangene til og fra Melhus sentrum på linje 71 gjort om til ordinære avganger. De ordinære avgangene betjener blant annet holdeplassen Klettkrysset. Det blir kun ekspressavganger fra Melhus om morgenen og fra Trondheim om ettermiddagen.

Tillerterminalen

Et av knutepunktene som dessverre ikke stod ferdig til oppstart av nytt kollektivsystem 3. august var Tillerterminalen. Den vil, så fremt det ikke oppstår uforutsette forhold med frost som kan forsinke arbeidet, ferdigstilles i desember. På bakgrunn av usikkerhet og hensynet til endring i kjøremønster midt i julerushet, er det i samråd med både operatører og anbefalinger fra Statens vegvesen besluttet at Tillerterminalen vil bli tatt i bruk først 3. februar. En ny terminal på Tiller vil være svært positivt for reisende, og bli et langt bedre knute- og omstigningspunkt i en mer sentral del av Tillerbyen.