Viktig melding

Finn ut hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. Merk! Ny ruteendring for regionlinjer fra mandag 30. mars.

Gå til artikkel

Endringer for Klæbu og Melhus fra 18. november

Det blir direkteruter fra Trondheim sentrum til Klæbu på ettermiddagene og flere direkteruter fra Klæbu på morgenen fra 18. november. I tillegg blir det flere ekspressavganger mellom Melhus og Trondheim.

  • Reiseplanlegger

Søk opp din reise i reiseplanleggeren eller se rutetabeller.

Endringene som gjennomføres fra 18. november er med grunnlag i erfaringer, tilbakemeldinger og reisemønster etter 3. august.

Direkteavganger mellom Klæbu og Trondheim fra 18. november

Det opprettes ti direkteavganger for linje 72, Klæbu - Sandmoen - Tiller (- Pirbadet), fra Trondheim sentrum til Klæbu sentrum på ettermiddagene, hverdager. Direkteavgangene starter kl. 14:13 og går hvert 20. minutt frem til kl. 17:13.

Direktetilbudet på morgenen fra Klæbu til Trondheim sentrum styrkes også med en økning fra seks til ni direkteavganger fra og med klokken 06.15 til og med klokken 08.15.

  • Fra Klæbu: linje 72 til Trondheim sentrum (Pirbadet),  9 direkteavganger fom kl. 06:15 og hvert 15 minutt frem til kl. 08:15.
  • Fra Trondheim sentrum: linje 72 til Klæbu sentrum, 9 direkteavganger fom kl. 14:13 og hvert 20 minutt frem til kl. 17:13.

Erfaringene viser at enkelte avganger fra Klæbu sentrum til Stor-Rosta på morgenen har få påstigende. Disse avgangene tas bort og frekvensen på dagtid, utenom rushtid, reduseres noe for å frigjøre ressurser til de ekstra direkteavgangene.

OBS! Når endringene på linje 72 trer i kraft fra 18. november vil ikke linje 72 lenger betjene Stor-Rosta på direkterutene fra Trondheim sentrum til Klæbu sentrum om ettermiddagen. Vi anbefaler overgang fra linje 23 til linje 72 på Sandmoen.

Linje 73 Tempe - Bostad - Klæbu fortsetter som før.

Flere ekspressavganger mellom Melhus og Trondheim

Fra 18. november er det satt inn flere ekspressavganger på linje 71 mellom Melhus og Trondheim. I tillegg er linje 82 justert for at overgangene til og fra linje 71 skal fungere bedre.