Ekstra busser til eksamen

I forbindelse med eksamensperioden våren 2019 setter vi opp ekstra kapasitet.

Ekstra avganger 13. mai til 7. juni

Mandag til lørdag fra og med mandag 13. mai og fram til fredag 7. juni går følgende ekstra avganger fra Prinsen gate P1 til Sluppen, med unntak av 17. mai, 18. mai og 30. mai:

  • Kl. 08.00
  • Kl. 08.05
  • Kl. 08.10
  • Kl. 08.15
  • Kl. 08.20

Bussene er merket «Sluppen, ekstrabuss eksamen NTNU».

Andre tiltak

Rute 5 kjøres med større busser alle søndager i mai. I tillegg står det busser i sentrum klare til å kjøre ved behov på rute 5, 8 og 9 mot Dragvoll og Risvollan. Vi har god dialog med NTNU som holdes oppdatert på eventuelle endringer.

Vi oppfordrer alle studenter å være ute i god tid.

Lykke til på eksamen!