Disse skal kjøre deg fra A til B

Fra 7. august er det Vy Buss, TrønderTaxi og Taxi Midt-Norge som skal kjøre buss og fleksibel transport i Trøndelag.

Vy Buss AS kjører alle regionbusser

Fra lørdag 7. august 2021 ruller det 480 splitter nye busser ut på trønderske veier. Vy Buss AS vant anbudskonkurransen og høsten 2020 ble selskapet tildelt kontraktene for alle de tre områdene.

Ruteområde NORD: Leka, Nærøysund, Høylandet, Overhalla, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Snåsa, Grong, Namsos og Flatanger.

Ruteområde MIDT: Osen, Åfjord, Ørlandet, Indre Fosen, Inderøy, Steinkjer, Verdal, Levanger, Frosta, Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal.

Ruteområde SØR: Frøya, Hitra, Heim, Orkland, Rindal, Skaun, Melhus, Midtre-Gauldal, Holtålen, Røros, Rennebu og Oppdal.

Fleksibel transport

TrønderTaxi, Taxi Midt-Norge og Vy Buss AS skal kjøre fleksibel transport i regionene fra 7. august.
Fleksibel transport vil være med å utfylle rutetilbudet med buss og er tilpasset både regionbyer og distrikt. Dette vil være en viktig del av det totale kollektivtilbudet.

Å reise med fleksibel transport betyr at du som kunde selv forhåndsbestiller en tur fra A til B basert på ditt reisebehov. Tilbudet er ikke knyttet opp mot faste tider eller ruter, men kan du kan bestille transport innenfor bestemte åpningstider og soner.

Disse skal kjøre fleksibel transport:

Taxi Midt-Norge: Leka, Nærøysund, Grong, Høylandet, Lierne, Namsskogan, Røyrvik, Snåsa, Frosta, Inderøy og Levanger, deler av Steinkjer og Verdal, Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord.

TrønderTaxi: Meråker, Selbu, Tydal, Stjørdal, Frøya, Heim, Hitra, Orkland, Rindal, Melhus, Skaun, Midtre Gauldal, Oppdal og Rennebu.

Vy Buss: Steinkjer og Verdal med fleksibel transport spesielt tilpasset by, Holtålen, Namsos og Flatanger. I tillegg skal Vy Buss kjøre to pilotprosjekter for fleksibel transport i Røros og Overhalla, der målet er å utvikle framtidas mobilitetstilbud i distriktene og service- og tilbringertransport i områdene rundt disse pilotområdene.