Viktig melding

Finn ut hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Avtalevilkår for t:kort er oppdatert

Oppdateringen betyr at eventuell saldo på innleverte tapte t:kort som ikke er hentet innen seks måneder tas ut av t:kortet. Se fullstendige avtalevilkår og nytt punkt 5 om restverdi i uavhentede tapte t:kort.