Se brosjyre: Enkle og trygge reiser

Kollektivsystemet i Trondheimsområdet legges om i august. For mange innebærer dette en ny reisehverdag, med nye linjer og busser. 

I brosjyren Enkle og trygge reiser med nytt kollektivsystem tar vi deg gjennom bussreisen fra begynnelse til slutt. Vi svarer også på  spørsmål som mange stiller oss om den store omleggingen som skal finne sted. 

Brosjyren er særlig beregnet på personer med spesielle utfordringer på reisen, eksempelvis mennesker med nedsatt bevegelighet.