Hvilke holdeplasser blir betjent?

Nå kan du enkelt finne ut hvor ofte bussen går og ikke minst hvor den skal kjøre fra 3. august 2019. 

Se hvilke holdeplasser og metrostasjoner som blir betjent av forskjellige linjer fra 3. august 2019. 

Enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem. Vi oppdaterer derfor listen med holdeplasser kontinuerlig, slik at du kan forberede deg på din nye reisehverdag.

God tur!