Viktig melding

Finn ut hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Disse linjene blir helelektriske

Fire linjer blir helelektriske med til sammen 35 elbusser i trafikk. Klimavennlige og nærmest lydløse busser vil bidra til et bedre nærmiljø langs traséene. 

Trondheim har som teknologihovedstad gjort et kvantesprang i elbuss-satsingen. Fra 3. august 2019 vil 12 prosent av den totale bussparken til AtB være batterielektriske busser. 

På følgende fire linjer vil det gå elbusser:

Bussene er mellom 12 og 18 meter og har plass til henholdsvis 60 og 100 passasjerer. Bussene vil lades på tre til seks minutter på hver endeholdeplass via såkalte pantografer 

God miljøvennlig reise!