Reis kollektivt til jobb

Hva med å tilrettelegge for at ansatte kan reise kollektivt til jobb? Fra 3. august får innbyggere i Trondheimsområdet flere muligheter til å reise fra A til B.

Trondheimsområdet får flere innbyggere og reisestrømmene endrer seg. Med nytt kollektivsystem fra 3. august, tas det høyde for hvor hvor folk jobber, bor og oppholder seg på fritiden. 

Vi ønsker at flere skal kunne gå, sykkel eller reise kollektivt til og fra jobb og skole. Da bidrar vi alle til bedre klima, luft og nærmiljø, i tillegg til at vi sparer penger og gjerne oppnår en positiv helseeffekt.

Vi håper at flere bedrifter vil se nytteverdien i å legge til rette for at ansatte kan reise kollektivt til og fra jobb!

Hva med å opprette bedriftsavtaler for ansatte med t:kort bedrift? Ta gjerne kontakt med våre kundebehandlere via vårt kontaktskjema eller AtB kundesenter for veiledning og hjelp.