Reis kollektivt til jobb

Lørdag 3. august får Trondheimsområdet et helt nytt kollektivsystem som er bedre tilpasset der vi jobber og bor. Det betyr blant annet at enda flere enn i dag vil kunne reise kollektivt til jobb.

Å innføre nye reisevaner er enklere enn du tror. Vi legger nå til rette for at enda flere skal kunne reise kollektivt fra A til B. Det nye tilbudet er bedre tilpasset der hvor vi reiser og flere avganger gjør det enda mer effektivt.

Det er til byens beste at flere velger å reise kollektivt. Hver gang du lar bilen stå, gir du et viktig bidrag til en renere og mer levende by. Planlegg din nye reisevane i dag, det kan være enklere enn du tror!

Fordeler med nytt kollektivsystem

  • Flere avganger i rushtid, og utvidet rushtid-periode
  • Enklere å reise på tvers av bydelene
  • Mange slipper omvei via sentrum for å komme dit de skal
  • Nytt og forbedret sanntidssystem på holdeplass, om bord og i appen AtB Reise
  • Gå rett om bord med gyldig billett uten å registre billetten

 

Slik blir det å reise fra 3. august

Enkelt å planlegge reisen

Reisen planlegger du med reiseplanleggeren som kommer i april eller i appen AtB Reise. AtB Reise gir deg også oppdatert sanntidsinformasjon på «din» holdeplass.

Kjøp billett

Du kjøper billett like enkelt som i dag med appen AtB Mobillett eller reisekortet t:kort. Billett kan også kjøpes på billettautomat eller utsalgssted langs metrotrase.

Reiser du fra en metrostasjon må du kjøpe billett før du går om bord, uavhengig av om du reiser derfra med metrobuss eller bydelsbuss. 

Kjøp billett på forhånd – det lønner seg alltid!

Alltid oppdatert underveis

Appen AtB Reise og sanntidsskjermer på holdeplasser gir deg oppdatert informasjon om når bussen din forventes å ankomme stasjonen eller holdeplassen. Du kan også holde deg oppdatert på skjerm om bord i bussen for informasjon om kommende holdeplasser og muligheter for overgang.

Gå om bord uten å registrere billetten

Har du gyldig billett, kan du fra 3. august, gå rett om bord uten å vise eller registrere billetten. Husk på alltid ha med gyldig moderasjonsbeis på reisen.

t:kort periode: Dersom du har en helt ny periodebillett må kortet registreres på metrostasjon eller om bord i bydelsbusser for å aktivere perioden. 

t:kort autoreise : Kortet må registreres om bord i bydelsbusser eller på metrostasjon ved hver reise.

Mer informasjon om det nye kollektivsystem i Trondheimsområdet finner du samlet under 2019-siden.